Gidd Member an ënnerstetzt eis fir.

Devenez membre du KCL et soutenez le sport du karting au Luxembourg. Grâce à votre soutien, nous pouvons organiser des événements. De plus, vous pouvez participer à notre AG annuelle et à notre présentation de nos pilotes. En tant que pilote actif, et sous certaines conditions, vous pouvez également bénéficier d'un soutien KCL.

Eiere Member

Wann dir den KCL als Club ennerstetzen wellt ouni awer selwer aktiv ze fueren oder op all eis Veranstaltungen ze kommen, dann kent Dir matt engem klengen Betrag vun 10€ Membre honoraire vun eisem Club gin. Dir ennerstetzt domatt eis Jugend an drot dozou bei den Karting hei am Land ze promoveieren.

10 € /Joer
Gitt Eiere Member

Aktiven Member

Dir gitt gären aktiven Member well zB är Kanner Kart fueren an Dir och gären op eis Veranstaltungen kommt. Dann gitt Membre actif (non pilote) fir 25€ an ennerstetzt eisen Club.

25 € /Joer
Gitt Aktiven Member

Aktiven Pilot

Dir wellt selwer aktiv Kart fueren an iwert all eis Veranstaltungen regelmeisseg informeiert gin? Dann gidd Membre actif (pilote) an hëlleft eis den Karting hei am Land mei breed opzestellen.

50 € /Joer
Gitt Aktiven Pilot